Úřad

Pronájem "Zámecké vinárny"

Datum vyvěšení: 25.11.2004

Datum snětí: 7.12.2004

Rada obce Stará Ves nad Ondřejnicí v souladu s § 39 Zák. č. 128/2000 Sb o obcích (obecní zřízení) zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory k provozování "Zámecké vinárny". Obec Stará Ves nad Ondřejnicí vlastní "Zámeckou vinárnu" včetně prostor kuchyně a sociálního vybavení a hodlá tyto prostory dlouhodobě pronajmout k provozování restaurační činnosti. Další informace i formulář pro podání nabídky naleznete ke stažení níže nebo na sekretariátu Obecního úřadu ve Staré Vsi n. O.