Úřad

veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 19.4.2010

Datum snětí: 1.7.2010

Zásady územního rozvoje MSK