Úřad

Pozemkový fond ČR

Datum vyvěšení: 5.5.2010

Datum snětí: 4.6.2010

Nabídka pozemků k pronájmu