Úřad

Oznámení o zahájení řízení

Datum vyvěšení: 29.6.2010

Datum snětí: 4.8.2010

Přeložka koryta řeky Ondřejnice