Úřad

změna Územního rozhodnutí - 2. část

Datum vyvěšení: 12.8.2010

Datum snětí: 30.8.2010

změna ÚP