Úřad

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Datum vyvěšení: 24.9.2010

Datum snětí: 11.10.2010

Stavební práce - Cyklostezka Stará Ves n.O. - Brušperk Přílohy Výzvy č. 1 - 3 jsou k dispozici na CD na Obecním úřadě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, vždy však po předchozí telefonické dohodě (t.č. 558669201, oustaraves@stara-ves.cz)