Úřad

Oznámení o době a místě konání voleb

Datum vyvěšení: 30.9.2010

Datum snětí: 17.10.2010

oznámení