Úřad

Závěr zjišťovacího řízení záměru

Datum vyvěšení: 30.9.2010

Datum snětí: 18.10.2010

Rozšíření rybníka