Úřad

Vyjádření k podkladům rozhodnutí

Datum vyvěšení: 14.12.2010

Datum snětí: 30.12.2010

Úprava Ondřejnice, Stará Ves nad Ondřejnicí