Úřad

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Datum vyvěšení: 15.12.2010

Datum snětí: 31.12.2010

místní poplatek za TDO