Úřad

Rozhodnutí č. 87/11/VH

Datum vyvěšení: 8.2.2011

Datum snětí: 24.2.2011

Úprava Ondřejnice, Stará Ves nad Ondřejnicí