Úřad

Katastrální úřad - oznámení

Datum vyvěšení: 8.2.2011

Datum snětí: 8.3.2011

Obnova katastrálního operátu