Úřad

Rozhodnutí č. 87/11/VH - 1. část

Datum vyvěšení: 4.4.2011

Datum snětí: 20.4.2011

Úprava Ondřejnice - přeložka koryta