Úřad

Řád veřejného pohřebiště

Datum vyvěšení: 25.11.2004

Datum snětí: 30.11.2005

Řád veřejného pohřebiště vydaný jako nařízení Rady obce Stará Ves n.O. Řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2002.