Úřad

Oznámení zahájení řízení

Datum vyvěšení: 26.7.2011

Datum snětí: 11.8.2011

Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby vodního díla - odkanalizování obce