Úřad

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 26.7.2011

Datum snětí: 11.8.2011

Omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t na silnicích II. a III. třídy v jižní a jihozápadní části okresu Ostrava-město