Úřad

Komplexní pozemkové úpravy Košatka

Datum vyvěšení: 17.8.2011

Datum snětí: 2.9.2011

žádost o poskytnutí informací o neznámých vlastnících pozemků