Úřad

Usnesení č. 910/11/VH

Datum vyvěšení: 8.9.2011

Datum snětí: 26.9.2011

Obec Stará Ves n.O. - odkanalizování obce