Úřad

Usnesení č. 911/11/VH

Datum vyvěšení: 8.9.2011

Datum snětí: 26.9.2011

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce