Úřad

Vyjádření k podkladům rozhodnutí

Datum vyvěšení: 6.10.2011

Datum snětí: 24.10.2011

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce