Úřad

Komplexní pozemkové úpravy Košatka nad Odrou

Datum vyvěšení: 7.10.2011

Datum snětí: 24.10.2011

Žádost o poskytnutí informací o neznámých vlastnících pozemků