Úřad

Usnesení č. 1016/11/VH

Datum vyvěšení: 11.10.2011

Datum snětí: 27.10.2011

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce