Úřad

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košatka

Datum vyvěšení: 14.10.2011

Datum snětí: 7.11.2011

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků