Úřad

Oznámení

Datum vyvěšení: 3.11.2011

Datum snětí: 21.11.2011

Oznámení o ukončení živnostenského oprávnění - p. Tichý