Úřad

Oznámení o zahájení správního řízení

Datum vyvěšení: 4.11.2011

Datum snětí: 21.11.2011

Schválení Kanalizačního řádu pro kanalizaci obce Stará Ves nad Ondřejnicí