Úřad

Územní rozhodnutí

Datum vyvěšení: 7.11.2011

Datum snětí: 23.11.2011

Silnice III/4804 Košatka, most 4804-2 přes Lubinu"