Úřad

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Datum vyvěšení: 10.1.2012

Datum snětí: 26.1.2012

Oznamení vyhlášení výběrového řízení