Úřad

Veřejná zakázka malého rozsahu

Datum vyvěšení: 30.3.2012

Datum snětí: 12.4.2011

ZŠ a MŠ Stará Ves n.O. - Modernizace zázemí pro vzdělávání (stavební práce)