Úřad

Veřejná zakázka malého rozsahu

Datum vyvěšení: 30.3.2012

Datum snětí: 12.4.2012

ZŠ a MŠ Stará Ves n.O. - Modernizace zázemí pro vzdělávání (stavební práce). Kompletní zadávací dokumentaci v elektronické podobě je možné bezplatně vyzvednout v sídle zadavatele.