Úřad

Oznámení o zahájení územního řízení

Datum vyvěšení: 23.4.2012

Datum snětí: 9.5.2012

Technická a dopravní infrastruktura -Rodinné domy Slunečná stráň, Stará Ves nad Ondřejnicí"