Úřad

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 4.5.2012

Datum snětí: 21.5.2012

Výzva k uplatnění připomínek nebo námitek k návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí