Úřad

Opravné rozhodnutí č. 425/12/VH

Datum vyvěšení: 23.5.2012

Datum snětí: 8.6.2012

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce