Úřad

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 4.5.2012

Datum snětí: 18.6.2012

Návrh Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí