Úřad

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košatka

Datum vyvěšení: 12.8.2012

Datum snětí: 28.8.2012

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků