Úřad

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Ves

Datum vyvěšení: 21.8.2012

Datum snětí: 1.10.2012

Oznámení