Úřad

Informace k obnově katastrálního operátu

Datum vyvěšení: 8.11.2012

Datum snětí: 31.1.2013

informace