Úřad

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Datum vyvěšení: 9.10.2012

Datum snětí: 16.10.2012

Pozvánka na zasedání ZO dne 15. 10. 2012