Úřad

Záměr obce prodat nemovitost

Datum vyvěšení: 18.10.2012

Datum snětí: 5.11.2012

Záměr prodat pozemek parc. č. 270/7 v k. ú. Stará Ves