Úřad

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

Datum vyvěšení: 9.10.2012

Datum snětí: 27.11.2012

oznámení