Úřad

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Datum vyvěšení: 12.12.2012

Datum snětí: 28.12.2012

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů