Úřad

Záměr směnit nemovitost

Datum vyvěšení: 12.12.2012

Datum snětí: 28.12.2012

záměr