Úřad

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Datum vyvěšení: 16.1.2013

Datum snětí: 1.2.2013

Technická a dopravní infrastruktura - rodinné domy Slunečná stráň