Úřad

Rozhodnutí - Komplexní pozemkové úpravy

Datum vyvěšení: 29.4.2013

Datum snětí: 16.5.2013

Komplexní pozemkové úpravy Stará Ves