Úřad

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za r. 2012

Datum vyvěšení: 10.6.2013

Datum snětí: 25.6.2013

Přezkoumání hospodaření