Úřad

Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí

Datum vyvěšení: 25.9.2013

Datum snětí: 27.10.2013

oznámení