Úřad

Oznámení o konání voleb do Parlamentu ČR

Datum vyvěšení: 10.10.2013

Datum snětí: 27.10.2013

Oznámení