Úřad

Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu

Datum vyvěšení: 22.1.2014

Datum snětí: 8.2.2014

oznámení