Úřad

Rozhodnutí č. 258/14/VH

Datum vyvěšení: 24.3.2014

Datum snětí: 9.4.2014

Obec Krmelín - nakládání s vodami - vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových