Úřad

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Datum vyvěšení:

Datum snětí: 23.6.2014

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Projektová dokumentace DUR pro stavbu "Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa"