Úřad

Územní souhlas

Datum vyvěšení: 21.5.2014

Datum snětí: 6.6.2014

Územní souhlas s umístěním stavby - Kanalizace obce Krmelín